Zavolejte nám +420 224 26 31 96

Zubní implantáty

Zubní implantát

Zubní implantát - nejlepší náhrada ztraceného zubu

Jednoznačným trendem v současném protetickém ošetřování zubů je zhotovování korunek a můstků z velmi tvrdé keramiky, přičemž se eliminuje nutnost používání kovů. V minulosti se keramika v laboratoři napalovala na kovový základ (tzv. metalokeramická korunka), přičemž zhotovený výrobek byl sice dostatečně pevný a esteticky vyhovující, ale pokud došlo po čase k odkrytí krčku u korunky, objevil se nepříjemný tmavý metalický lem..

Proto se dnes převážně zhotovují korunky celokeramické, které mohou fungovat, i když k odhalení krčků dojde - korunka je i za těchto okolností plně funkční a estetická. Zároveň je i v tomto případě využití systému CEREC® jednoznačnou výhodou – zatímco u klasických korunek zhotovených v laboratoři je potřeba zub v celém rozsahu hodně obrousit, tento systém jako jediný umožňuje ponechání všech nepoškozených zubních tkání – počítačový systém nahrazovanou část zubu „vypočítá“ přesně v rozsahu chybějících tkání, nic navíc se brousit nemusí, a významně se tak snižuje i riziko možných komplikací.

Pokud došlo ke ztrátě zubu, existují dva způsoby, jak jej nahradit (pokud nepočítáme snímací protézu, ale tu už by dnes asi nikdo nechtěl).

První možností je právě zhotovení můstku, kdy se chybějící zub „pověsí na sousední dva zuby. V ideálním případě se i tato práce provádí z čisté keramiky bez kovu. V takovém případě je nutná spolupráce se zubním technikem a zubní laboratoří, protože tento typ velmi pevné práce (zatím) nejde pouze v ordinaci vyrobit.

I tento způsob je již ale považován za překonaný a zastaralý, protože se při něm musí nevratně poškodit (obrousit) dva sousední zuby. Ideálním řešením je náhrada ztraceného zubu implantátem, přičemž korunka se pak napaluje buď na stejný kov, ze kterého byl vyroben implantát, nebo ještě lépe se zhotovuje také celokeramická korunka – a také v tomto případě je výhodnější spolupracovat se zubním technikem a dentální laboratoří.

Zubní implantáty

Objevte znovu pocit vlastních zubů

 • Chybějí Vám zuby?
 • Nevyhovuje Vám snímací zubní náhrada?
 • Máte vážný problém se zuby?
 • Přemýšlíte o zubních implantátech?

Ošetření zubními implantáty je dnes všeobecně uznávané jako velmi spolehlivé medicínské řešení. Hlavní výhodou kvalitních zubních implantátů je, že Vaše „třetí zuby“ budou pevně držet. Aplikace zubních implantátů vyřeší Váš problém s hýbající se zubní protézou, dává také možnost trvale doplnit mezery ve Vašem chrupu a tak zajistí jeho plnou funkčnost a estetiku.

Používáme špičkové implantologické systémy z tuzemska (Lasak) i zahraničí (Straumann, Meissinger, Bego či Osstem).

Co je to zubní implantát

z čeho se skládá zubní implantátZubní implantát je v podstatě umělý zubní kořen, který se aplikuje do kosti čelisti. Tento umělý kořen slouží k připevnění korunky, můstku nebo snímatelní zubní náhrady. Drtivá většina dnes ve světě vyráběných implantátů je z chemicky čistého titanu anebo jeho slitiny. Implantáty od všech výrobců podléhají přísným pravidlům a dlouhodobým klinickým studiím.

Jak to celé funguje

Implantát je část konstrukce, která imituje zubní kořen a je celá ukrytá v kosti. Tento implantát má v sobě dutinu se závitem, do které se pak našroubuje nadstavba implantátu, tzv. abutment. Abutment tak imituje část zubu nad dásní a na něj se adaptuje korunka (zub). Korunka na implantátu může být buď provizorní plastová, nebo trvalá zhotovená z keramiky (často z několika vrstev různě tvrdé karamiky).

Náhrada jednoho zubu implantátem se tak skládá z třech částí:

 1. Implantát
 2. Abutment (nadstavba/podpěra)
 3. Korunka

Ve kterých případech je vhodné použít implantáty?

 • 1
  Chybí jeden zub
 • 2
  Zkrácený zubní oblouk

Všechny potřebné informace o implantátech můžete nalézt na našem webu www.zubni-implantaty.com. Níže jsme vypsali nejčastěji kladené otázky.

Jaký je cíl ošetření pomocí zubních implantátů?

Cílem je poskytnout vysoko nadstandardní řešení, obnovit funkčnost a estetičnost chrupu většinou pevnými – nesnímatelnými náhradami, které nejlépe imitují vlastní zuby a tím pacientovi maximálně navrátit jeho ústní zdraví.

Co se děje po aplikaci implantátu do kosti?

Po aplikaci implantátu nastává tzv. vhojovací fáze, kde postupně dochází k pevnému kontaktu mezi povrchem implantátu a živou kostí. Specifickou vlastností implantátu z titanu je jeho rezistenci vůči korozi a biokompatibilita. Organismus ho neidentifikuje jako cizorodý materiál. Doba vhojení implantátu závisí na mnoha faktorech, ale všeobecně je možné říci, že se doba pohybuje mezi 3–6 měsíci.

Jaký typ náhrady je možné nasadit na implantáty?

Na vhojený implantát je možné adaptovat korunku, můstek nebo také snímatelnou náhradu. Jsou to podobné typy protetických prací, s jakými se setkáváme v konvenční protetické stomatologii. Podobný je také postup jejich zhotovení – otisky i postupy zpracování v laboratoři.

Je zákrok, při kterém se aplikují implantáty, bolestivý?

Implantace se většinou provádí v lokální anestezii a bezbolestnost zákroku musí být samozřejmostí – ta je totiž nevyhnutelná nejen pro komfort pacienta, ale také pro klidnou a precizní práci lékaře. Způsob podání anestezie je stejný jako při jiných zákrocích ve stomatologii. Při aplikaci více implantátů současně podáváme větší množství kvalitního anestetika.

Jak probíhá samotná implantace?

Aplikace implantátu není z chirurgického hlediska velký výkon. Provádí se v zubní ordinaci lékaře, přímo na běžném stomatologickém křesle. Podáním lokální anestezie se zabezpečí absolutní bezbolestnost zákroku. Může se doplnit uklidňujícími léky podanými krátce před výkonem. Následuje malé odklopení dásně a určení místa pro implantát, lékař potom pomocí přesně kalibrovaných nástrojů vytvoří v kosti lůžko, které svojí velikostí a tvarem přesně odpovídá implantátu. Do tohoto lůžka se pak aplikuje implantát. Rána se pak buď hermeticky zašije – tehdy implantát zůstává celý skrytý v kosti – hovoříme o uzavřeném způsobu hojení. Anebo se do implantátu našroubuje vhojovací váleček, který potom vyčnívá skrz dáseň do úst pacienta – tehdy hovoříme o transgingiválním (otevřeném) způsobu hojení. V některých případech může být do implantátů hned fixovaná nástavba (abutment) a korunka zubu – hovoříme o okamžitém zatížení.

Co mne čeká po operačním zákroku?

Po aplikaci implantátu a odeznění anestezie jsou těžkosti minimální. Dají se porovnat s bolestmi po jednoduchém vytržení zubu a obvykle netrvají víc než den. Dá se říci, že aplikace jednoho implantátu je leckdy šetrnější zákrok než extrakce zubu. Při větším počtu implantátů doporučujeme pacientovi studené obklady na postiženou oblast, aby se zmenšil případný otok, a užití analgetik. Po augmentaci čelistní dutiny bývá otok někdy větší a může se objevit i podkožní hematom (modřina).

Jak dlouho budu čekat na definitivní protetickou náhradu?

Po chirurgické aplikaci implantátu následuje vhojovací období, při kterém se vytváří těsné spojení mezi povrchem implantátu a kostí bez vmezeřené vrstvy tkáně – tomuto ději říkáme osseointegrace. Zatížení implantátu definitivní protetickou prací vždy zvažuje ošetřující lékař a záleží na mnoha okolnostech. Všeobecně můžeme říci, že implantát je možné zatížit po 3–6 měsících.

V zadním úseku čelisti je prý implantace ztížena kvůli přítomnosti čelistní dutiny. Jak se tam dát implantovat?

Podstatnou část čelisti v zadním úseku tj. většinou od pětky dozadu, tvoří čelistní dutina. Zbytkový objem kosti ve vertikálním směru bývá velmi často malý na to, abychom do dané oblasti mohli aplikovat dostatečně rozměrný implantát. V tomto případě děláme augmentační zákrok v čelistní dutině - tzv. sinus lift (elevace dna čelistní dutiny). Při tomto zákroku se objem čelistní kosti zvětší umělým kostním materiálem, který vkládáme na dno čelistní dutiny. Při souběžné aplikaci implantátů je doba hojení 9 měsíců (jednofázový lift), někdy je možné implantovat až za 9 měsíců a pak se implantáty vhojují dalších 6 měsíců (dvoufázový lift). Samozřejmě se snažíme vždy aplikovat implantáty během augmentace dutiny, aby se časově neprodlužovala léčba.

Kdo může podstoupit implantaci?

Léčba zubními implantáty není určena pro každého pacienta. Existují obecné medicínské kontraindikace jako např. těžká neléčená cukrovka, probíhající onkologická léčba, imunodeficitní stavy, metabolické onemocnění, kde by implantace byla s velmi vysokým rizikem a proto ji nedoporučujeme. Implantovat by se však nemělo ani u zdravého pacienta s nulovou péčí o své ústní zdraví, kde se dá předpokládat, že pacient nebude implantáty a zuby dostatečně čistit. Možnost implantace se stanovuje při prvním konzultačním a následně při komplexním vstupním vyšetření.

Jaká je životnost implantátu?

Správně vhojený a zatížený implantát by měl být funkční dlouhá léta, ve spoustě případů „doživotně“. To však ve velké míře závisí na pacientově spolupráci a hygieně. Nutné jsou pravidelné kontroly u dentální hygienistky a pravidelné kontrolní RTG vyšetření, aby mohly být včas odhaleny případné změny v kostní struktuře v okolí implantátu.

Jak se mám starat o implantáty?

Nejdůležitějším faktorem dlouhodobého fungování implantátu je dokonalá hygiena ze strany pacienta. Nebezpečí totiž představuje zubní mikrobiální povlak, který se usazuje na povrchu protetických prací, které jsou fixovány na implantátech. Zde hrozí podobně jako při vlastních zubech zánět dásně v okolí implantátů, a později může být poškozena i kostní tkáň - periimplantitida. U zubů mluvíme o parodontitidě. Abychom takovým stavům předcházeli, pacient musí docházet na pravidelné prohlídky a je pod neustálým dohledem stomatologa a dentální hygienistky.

Dá se implantovat i u pacienta ve vyšším věku?

Samozřejmě, implantace není vysokým věkem nijak omezena. Je však nutná spolupráce pacienta a jeho celkový zdravotní stav musí splňovat určité podmínky. O zuby jsem se nestaral, a proto mám zuby v katastrofálním stavu. Chtěl bych navštívit implantologa. Zde narážíme na rozpor, který je pro implantologii charakteristický. Mnozí z nás přišli o zuby proto, že se o ně nestarali. Implantátům je třeba se věnovat ještě více, než zubům vlastním. Dá se to zvládnout? Samozřejmě dá, když dokážete přehodnotit svůj vztah k péči o ústní dutinu, a o své zuby i implantáty se začnete se vší vážností starat. My Vám ve spolupráci s dentální hygienistkou rádi pomůžeme, určitě to není nepřekonatelný problém.

Jaké vyšetření musím před implantací absolvovat?

V první řadě se pacient objedná na předběžné konzultační vyšetření, kde s lékařem proberou problémy, které pacient má, o jeho představách a možných způsobech léčby. V případě dalšího zájmu o implantaci zhotovíme RTG - OPG vyšetření a speciální CT vyšetření. Po jejich vyhodnocení pacient absolvuje komplexní vyšetření se stanovením přesného léčebného plánu. Součástí léčebného plánu je způsob, rozsah, časový harmonogram a přesná finanční kalkulace ošetření.