Zavolejte nám +420 224 26 31 96

DiagnoCam

Moderní diagnostický přístroj pro odhalování skrytých zubních kazů.

Co je to DIAGNOCAM?

Diagnostická kamera DIAGNOCAM je revoluční kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice poškození zubů.

Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vodič.

Takové vyšetření dříve nebylo možné, a proto se DIAGNOCAM kvalitativně odlišuje od všech jiných zobrazovacích systémů pro diagnostiku zubního kazu.

Digitální kamera při tomto „prosvícení zubu“ pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počítače. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny.

Díky své technologii DIFOTI (Digital ImagingFiberopticTransillumination) DIAGNOCAM nabízí vysokou diagnostickou bezpečnost, která je v mnoha případech srovnatelná nebo i lepší než při použití rentgenového vyšetření.

DIAGNOCAM dokáže bezpečně odhalit i počínající kazy v zubních rýhách nebo na ploškách, kde se zuby navzájem dotýkají a kazy jsou jinak nezjistitelné. Kromě primárních – tedy nově vzniklých – kazů dokáže tato speciální kamera zobrazit také některé druhy sekundárních kazů kolem existujících plomb a praskliny. V tomto ohledu může DIAGNOCAM poskytnout více informací než rentgenový snímek, kde jsou kazy často zakryty vlastní plombou, a proto můžou zůstat skryty i při velmi podrobném vyšetření.

Co všechno DIAGNOCAM umí?

DIAGNOAM nám toho poskytuje mnohem více než jenom rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu. Jeho zásadní výhodou je možnost detekovat kazy již v počátečním stadiu a také zhodnotit, jak daleko kaz již postoupil. Z vyšetření je jasně patrné, zda se kaz ještě nachází v povrchové - sklovinné části zubu, nebo již postoupil i do vnitřních struktur - dentinu.

To dává lékaři možnost zvolit nejvhodnější způsob léčby zubního kazu, například využít některou z neinvazivních metod léčby zubního kazu, o které se zmíníme dále. V řadě případů se tak podaří bez nutnosti vrtání zabránit rozšíření kazu do zdravých zubních struktur, a dosáhnout úplné remineralizace tvrdých zubních tkání.

Může DIAGNOCAM nahradit rentgen?

Diagnostická kamera DIAGNOCAM rentgenové vyšetření úplně nahradit nemůže, byť v mnoha ohledech podává více informací než RTG snímek. Zařízení ale nelze použít k diagnostice kořenových kazů nebo k vyšetření stavu parodontu a kořenových kanálků. Výhodou přístroje DIAGNOCAM je ale naopak právě to, že poskytuje JINÉ INFORMACE, než je možné odečíst z rentgenového snímku.

Proto je DIAGNOCAM skvělou možností vyšetření k detekci zubního kazu, která DOPLŇUJE informace zjištěné pomocí vyšetření v ústech a na rentgenovém snímku. DIAGNOCAM také umožňuje významně snížit frekvenci preventivních rentgenových vyšetření, a pokud je po vyšetření kamerou klinický případ jasný, lze se vyhnout zbytečné expozici pacienta.

Jak často je vyšetření DIAGNOCAM doporučeno?

Použití technologie DIAGNOCAM je zcela nezátěžové, bezpečné a bezbolestné, proto frekvence vyšetření není nijak omezena.

V některých případech, jako jsou osoby s vysokou kazivostí nebo těhotné ženy, je dokonce první volbou způsobu vyšetření a může být prováděno i v intervalu několika měsíců.

Doporučenou frekvencí vyšetření u zdravých osob je 6 měsíců, tedy v průběhu každé preventivní prohlídky. Samozřejmě záleží také na požadavcích pacienta, neboť vyšetření je hrazeno pacientem (aktuální cena je 470,- Kč). Výhodou je možnost střídání vyšetření technologií DIAGNOCAMs pořizováním RTG snímků, tj. šest měsíců po RTG provést vyšetření kamerou DIAGNOCAM, a po dalších šesti měsících zhotovení diagnostických RTG „bite-wings“ snímků.

Jaké jsou možnosti léčby nalezených kazů?

To samozřejmě záleží na rozsahu kazivé léze, klinickém nálezu a subjektivních potížích pacienta. Dobrou zprávou je, že již není v řadě případů nutné zub vrtat a zhotovovat klasickou výplň.

Pokud je v zubu nalezen kaz, ale ještě nedošlo k rozpadu tvrdých zubních tkání, je možné kaz ošetřit dokonce bez nutnosti nepříjemného vrtání!

Kazy na krčcích zubů a kousacích ploškách lze ošetřit OZÓNEM a zbavit je všech bakterií, a poté je infiltrovat kompozitní pryskyřicí, která defekt uzavře a bezpečně ošetří. V mezizubních prostorách je zase možné použít speciální systém ICON, který umožní vyčištění kazivé léze a její ošetření plombou i tam, kde se zuby navzájem dotýkají, a to opět BEZ NUTNOSTI VRTÁNÍ!

Samozřejmě tyto techniky nelze použít všude – pokud je defekt příliš veliký, nebo je v místě ošetření již stávající plomba, je nutné provést klasické ošetření. Nejvhodnější způsob ošetření Vám doporučí na základě zjištěných výsledků Váš zubní lékař.

Jaké jsou další výhody vyšetření DIAGNOCAM?

Těch výhod je celá řada. Vyšetření je velmi rychlé a bezbolestné (vlastní vyšetření trvá jen několik minut), a výsledky vidíte ihned na monitoru počítače. Vyšetření je navíc velice bezpečné – je možné je provádět například i tam, kde je rentgenové vyšetření vyloučeno – třeba u těhotných žen nebo u pacientů po radioterapii. A také u pacientů, kteří mají problém s udržením rentgenového senzoru v ústech, může být vyšetření DIAGNOCAM výbornou alternativou a způsobem, jak toho zjistit o zdraví zubů co nejvíce.