Zavolejte nám +420 224 26 31 96

Bezbolestné ošetření

Na našem pracovišti používáme celé spektrum moderních metod, přípravků a anestetik, díky kterým je zajištěna naprostá bezbolestnost všech stomatologických výkonů. Není tedy důvod, proč se nějaké bolesti bát.

  • Pokud ale i přesto máte z ošetření strach, což bývá často způsobeno předchozími negativními zkušenostmi anebo nedostatkem informací, budeme společně pracovat na jeho eliminování prostřednictvím navázání úzkého kontaktu a důvěry. Naší snahou je maximální informovanost o průběhu léčby, detailní vysvětlení všech zákroků a pacientova spolupráce včetně vědomého souhlasu s plánovaným postupem ošetření.
  • Pro ty pacienty, kteří však mají natolik velkou obavu ze stomatologického ošetření, že by se ani díky uvedeným opatřením necítili dostatečně dobře, nabízíme možnost zákroků s podáním rajského plynu, který Vás nejen rozveselí (ne nadarmo mu Američané říkají laughing gas), ale i absolutně uklidní, takže Vám celé ošetření bude připadat jako veliká zábava.
  • No a pro ty opravdu bojácné klienty nabízíme i možnost analgosedace. Tak nazýváme stav, který je navozen podáním farmakologických prostředků odbourávajících jakékoliv nepříjemné pocity z ošetření, a pacient je po celou dobu zákroku utlumen, a nebo jej rovnou prospí. Výhodou oproti celkové anestézii je fakt, že pacient je schopen po celou dobu sám dýchat, a nedochází k tak velkému zatížení organismu. Celý proces je řízen zkušeným anesteziologem, který prostřednictvím malé kanyly aplikuje léky přímo do žíly. Po výkonu se pacient probouzí ve skvělé náladě, která většinou trvá po zbytek dne, a na nic z ošetření si nepamatuje. Po krátkém odpočinku pak může pod dohledem doprovázející osoby sám odejít domů.

I když jsme přesvědčeni o tom, že zubní ošetření je záležitost zcela a vždy bezbolestná, umíme pochopit, že někdo má díky předchozím negativním zkušenostem z návštěvy zubaře nejen strach, ale někdy až panickou a nezvladatelnou hrůzu. I takovým pacientům se snažíme na našem pracovišti pomoci, a speciálně pro ně nabízíme tzv. strachové konzultace.